Πιστοποιήσεις

ISO 9001

Διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την διαχείριση ποιότητας. Περιγράφει ένα μοντέλο διοίκησης, που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που προσφέρει ένας οργανισμός, με στόχο την ικανοποίηση του πελάτη.

Πρότυπα OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801

Πρότυπα OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801